Prijava večernjeg rada - NSK

Trenutno je raspoloživo 33 mjesta.
 
Za prijavu je potreban broj važeće članske iskaznice NSK,
OIB (ili broj putovnice za strane državljane) i elektronička adresa.
 

Log in Form
  1.  
  2.  
    Nakon unosa ispravnih podataka, dobit ćete potvrdu prijave elektroničkom poštom.  
  3.